In Action™

In Action in English

Yhteiskunnallinen innovaatio In Action™ visioi, suunnittelee, konseptoi, organisoi ja toteuttaa yhteiskunnallisia uudistuksia.

Uudistuksemme ovat kokonaisvaltaisia niin, että yksittäiset sektorikohtaiset innovaatiot yhdessä toteutettuina tukevat paikallisuutta ja kokonaisvaltaista kaupunkikehitystä. Ylemmän tason toimialamuutokset tuovat mukanaan alan yksittäisille toimijoille muutospaineen toimia eettisesti ja taloudellisesti.

Työ, sen organisointi ja kaiken työn abstraktiomuutos, on erityinen visionnin kohteemme. Työ on metakäsite ja systeemisesti kaiken inhimillisen toiminnan yhdistävä toiminto, jonka tulos voi olla myönteinen  ja hyödyllinen, neutraali tai nolla, ja haitallinen ja jopa vahingollinen. Laatimamme työn tase -malli pyrkii mallintamaan työn tuloksen, vaikutukset, linkityksen ja riippuvuussuhteet, ja niiden eettisyyden, ekonomisuuden, laadun ja tulevaisuusvaikutuksen. Kaikelle tälle tarvitaan määritelmiä, visioita, konsepteja, kokonaisuuksien mekanismeja, organisointi- ja johtamis malleja. In Action toimii ensimmäisenä liikuttajana, koollekutsujana ja yhtenä toimijana työn tulevaisuuden organisoinnissa.

Asiakkaitamme ovat niin kaupungit, kunnat, valtiot ja niiden laitokset, kuin ei-kansalliset organisaatiot, yhdistykset ja yritykset, jotka haluavat ulkopuolisen vision ja toteuttajan toimialan tai liikeideansa kehittämiseksi tai uudelleen organisoimiseksi.

Sen lisäksi, että In Action on yhteiskunnallinen startup, soveltaa se startup-ajattelua kaikessa toiminnassaan. Mietinnöt ja komiteat ovat usein hidas ja tehoton tapa saada konkreettisia tuloksia, joten kannustamme asiakkaitamme ryhtymään toimiin heti. Tähän tarjoamme suunnittelun, organisoinnin ja toteuttamisen menetelmiä, ja johdamme hankkeen yhdessä asiakkaan kanssa valmiiksi.

In Action™ myös kouluttaa ja järjestää workshoppeja, joista kokemuksemme on useasta yliopistosta (Tampere UTA ja TUT, Lappi, Bolzano, Aalto), yrityksestä ja yhteisöstä (Nokia Learning Center, Forum Nokia, Työtehoseura, Starckjohann) ja oppilaitoksesta (Sara Hildén -akatemia, Vihdin, Loimaan, Kihniön, Vantaan ja Petäjäveden käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset, Lahden muotoiluinstituutti).

Koulutettavina aiheina ovat mm. muotoilu, kaupunkisuunnittelu, tuotekehitys, graafinen suunnittelu, visualisointi, arkkitehtuuri, skenografia, kuvataide, kritiikki, korjausrakentaminen, käytettävyys, käyttöliittymämuotoilu, palvelumuotoilu, median, teknologian ja Internetin yhdistäminen, Design Leadership, yritysstrategia ja johtaminen.

Mainokset
Kategoria(t): Uncategorized