Esimerkit

In Action -tiimillä on konseptuaalisia esimerkkejä innovaatioista mm. työhön, arktiseen rakentamiseen, lukiosuunnitteluun ja mediaan liittyen.

Osalto nuorille: Case Hämeenlinna (esimerkki 2012)

Kun esimerkiksi Hämeenlinnaan perustettaisiin Osalto-keskus, jossa työskentelee noin 500 työtä vailla olevaa ammattilaista, voisivat he ottaa 50-100 nuorta erilaisilla sopimuksilla ja tavoitteilla kisälli- ja koulutussuhteeseen. Mitä tämä tarkalleen ottaen tarkoittaisi? Tämä tarkoittaisi, että:

  • Osalton ammattilaiset ryhtyisivät omiin ja yhteisiin hankkeisiin, jotka loisivat uutta liiketoimintaa ja alueellista menestystä
  • keskuksen ammattilaiset saisivat olla ensimmäisiä yrittäjiä ja visionäärejä, jotka ottavat nuoret vakavasti laatimaan malleja ja esimerkkejä yhteisen työnteon organisoimiseksi
  • ammattilaiset ja nuoret aloittaisivat maailmanlaajuisesti merkittävän käytännön kehityshankkeen, jossa nuoret otetaan myötäotteella mukaan globaalisti tärkeiden hankkeiden visiointiin, suunnitteluun ja organisointiin
  • nuoret olisivat oleellinen osa Hämeenlinnan keskustan Osalto-työyhteisöä, sillä keskuksen pitää sijoittua torin välittömään läheisyyteen. Näin keskuksesta tulisi kaupunkirakenteellinen osa, joka vastaa entistä markkinapaikkaa. Nyt keskus olisi kaupungin viihtyisin ja aktiivisin yhteisöllinen paikka myös muille kaupunkilaisille, nuorille ja varttuneille
  • 500 ammattilaista yhdessä noin 100 nuoren kanssa saavat työn alle 500+ hanketta, joihin verkotetaan mukaan 5000 henkilöä globaalisti. Jokaisen nuoren omia hankkeita mentoroidaan ja autetaan, jolloin he saavat ottaa vastuuta ja saavat näin lisää motivaatiota työn tuottaessa näkyviä tuloksia
  • nuorten edetessä omissa Osalto-kisälliprojekteissaan parhaat oppilaitokset tulevat mukaan kehittämään ammatillista koulutusta vastaamaan down-top -mallia, jossa nuori saa määritellä vision ja oppilaitos muotoilee opetusohjelman
  • Hämeenlinnan Osalto-yhteisöstä tulee Suomen eniten vierailtu työllisyyskohde, jossa käy vuosittain yli tuhat journalistia, noin 1000 YK:n, ILO:n, Maailmapankin ja eri valtioiden strategia, noin 200 TV:n ja webbimedian kuvausryhmää ja audienssia pyytäisi myös noin 4000 koululuokkaa eri puolilta maailmaa. Hyvin organisoituna Hämeenlinnassa vierailisi vuosittain 3000-20000 uuttaa matkailijaa, jotka viipyisivät Osalton kursseilla ja tilaisuuksissa 2-4 päivää kerrallaan. Matkailullisesti tämä määrä yöpyjiä tuottaa 1 – 20 miljoonan euron liikevaihdon majoituspalveluihin, ja saman määrän vierailu- ja koulutustuottoja. Riippuen tietysti siitä, miten hyvin hanke organisoidaan.

Hämeenlinnan Osalto-sovellusta voidaan kloonata eri painotuksin ja profiilein esim. Helsinkiin, Vantaalle ja Ouluun, mutta myös ulkomaille niihin maihin ja kaupunkeihin, joissa tarvitaan uusia avauksia ja innovaatioita työllistymiseen. On selvää, että Osalto-mallin ensimmäinen aktiivinen pilotoija saa hoitaakseen seuraavien 30-100 Osalto-paikkojen toteutuksen johtamisen.

Mainokset