Kaupunki

In Action™ pitää kaupunkia ja sen toimintoja lähtökohtana visioinnille, suunnittelulle ja toteutukselle. Kaupunki on yhteisöasumisen perusmitta, joka skaalautuu suurempaan maakunnaksi ja valtioksi, ja pienempään kaupunginosaksi, kortteliksi ja kodiksi.

Tyypillisiä kaupunkimittakaavan suunnittelutehtäviä ovat mm. koulujen ja lukion suunnittelu, torin ja kevyen liikenteen toteutus, kesätapahtumien ja markkinoiden järjestäminen, ja kaikki elinkeinotoiminta. In Action™ ottaa pienessäkin suunnittelussaan huomioon laajemman kokonaisuuden, jolla taataan rakenteellinen ja toiminnallinen sujuvuus.

In Action™ -tiimin kaupunkimallit, -ratkaisut ja -filosofia ovat yleishyödyllisiä ja vapaasti sovellettavia. Ne ovat tehokkaimmillaan, kun useat kaupungit niin kansallisesti kuin globaalistikin yhdistävät voimiaan sekä kehittämään kaupunkejaan että jakamaan käytäntöjä ja kokemuksia keskenään.

In Action™ -kaupunkimalleja, -ratkaisuja ja -filosofiaa

Arctic Garden City on puutarhakaupungin geneerinen malli, jota voidaan soveltaa eri kulttuureissa ja mittakaavoissa. Malli skaalautuu monella tavalla: koon, sijainnin, kulttuurin ja elinkeinorakenteen mukaan.

Wikimploi-työllistämismekanismi organisoi työtä uudella mallilla yhdistäen kaupungin tyhjät toimitilat, työttömät ammattilaiset ja kilpailukykyinen työ.

Kesätyömalli organisoi nuorille työtä jo koulunkäyntivaiheessa. Nuorten kesätyö kokoaa yhteen kaupungin yritykset, kaupungin hallintoyksikön, asukkaat, kodit ja sukulaiset edesauttamaan nuorten työntekoa.

Iron College -malli uudistaa lukion ja kaupungin välisen suhteen. Itse koulutus tapahtuu opetussuunnitelman mukaan, ja siitä vastuussa ovat opettajat, kaupunki ja ministeriö. Malli tuo 35 % toimeliaisuutta, mentorointia, kesätyön organisointia ja taustatukea nuorille. Tähän taustatukeen osallistuu koko kaupunki asukkaista yrityksiin ja hallintoyksiköstä koteihin.

Arctic typologies on esimerkki arktiseen Lappiin suunnitellusta arkkitehtonisesta typologiasta. Laajemmin rakennettuna typologian kehittämiseen osallistuvat kunnat ja kaupungit, kyläyhteisöt ja yksittäiset rakentajat. Nämä osapuolet tarvitsevat arkkitehti- ja insinöörikunnan koollekutsumista ja mm. matkailualan, antropologien, historiantutkijoiden, taiteilijoiden, käsityöläisten ja alkuperäiskansojen yhteistyötä. Tavoitteena on kehittää rakennuksille, rakennusryhmille, kylille ja kaupunginosille kaunis ja kestävä ominaislaatu ja arktisiin olosuhteisiin sopivat rakennus-, pihapiiri- ja kaupunkimuodot.

Työpari kaupunginjohtajana (dual mayor, two-in-the-box) on malli, jossa sovelletaan maailman merkittävimpien startup-yritysten johtaja-asetelmaa. Näissä joko kaksi perustaja-omistaja-johtajaa tai toimeen nimitetty johtajapari toimivat yhteisvastuullisesti, yhdessä ja toisiaan ymmärtäen, tukien ja vauhdittaen yrityksen eduksi. Tällaisia alkuperäisiä startup-yrityksiä ovat mm. Apple, Google, HP ja Daimler-Benz. Kaksoisjohtajamallia toteutetaan rekrytoinnin kautta mm. Oraclella, SAP:ssa ja Deutsche Bankissa. Samsungilla on jopa kolme pääjohtajakandidaattia opiskeluputkessa. Kaupunginjohtajatyöpari on ihannemalli tilanteessa, jossa maailman yli 200 000 kaupunkia koettavat selviytyä talouden, työllisyyden, houkuttelevuuden, puolueiden ja kulttuurin ristivedossa. Työparikaupunginjohtajan yhteisvastuullisesti johtamassa kaupungissa on yhdistettyä ammattitaitoa, visionäärisyyttä, yhteistoimintavoimaa ja rohkeutta.

Mainokset