Palvelut ja prosessit

Yhteiskunnallinen innovaatio In Action™ -tiimi visioi, suunnittelee, konseptoi, organisoi ja toteuttaa yhteiskunnallisia uudistuksia. Kokoamme tiimin aina tarpeen mukaan kotimaisin, paikallasin tai kansainvälisin voimin toimivaksi. Verkostomme ammattilaisia on niin Suomessa kuin koko Euroopankin alueella, kattaen 12 eri kieltä ja 14 kansallisuutta, noin 30 käytännön eri ammattia ja 20 eri akateemista tutkintoa.

Tiimin muut palvelut kattavat workshopien järjestämisen, jo suunniteltujen tai olemassa olevien hankkeiden evaluoinnin ja kritiikin, koulutuksen ja johtamisen.

Konseptointiprosessi

Olemme kehittäneet dynaamisen ja skaalautuvat konseptointiprosessin, joka on ketterä ja lean-ajattelun mukainen (agile, lean).

15_Concepting-planning-design-process-konseptointiprosessi-In-Action-JRi-OApYllä oleva konseptointiprosessi jakautuu kolmeen eri tasoon, jossa alku on individuaalinen, se siirtyy tiimitasolle ja lopulta yritystasolle.

Konseptoinnissa tuote tai palvelu ideoidaan ja luodaan ensimmäisen kerran. Konseptointi  on prosessi, jonka aikana tuote saa sisällön, muodon ja konkreettisen ilmiasun iteroiden, eli työvaiheita toistaen ja lähestyen parasta ratkaisua.

Olemme sekä kokeilleet että havainnollistaneet malliamme aikanaan Nokia Oyj:ssa, rakennusalalla mm. Vivamon kivikappelissa, Lapin matkailukonseptien luomisessa ja parhaillaan Iron College Karkkila -lukion suunnittelussa.

Työskentelytapamme

Osaamme käyttää kaikkia digitaalisia visualisointimenetelmiä aina Photoshopista PowerPointin kautta elokuvaan ja 3D-mallinnukseen, mutta ensimmäisen brainstorming-, visiointi-, suunnittelu- ja konspetointisession aihesta kuin aiheesta teemme aina suurelle fläppitaulupaperille. Näin toimiessamme, saamme joka asiasta jo visuaalisen, loppuun saatetun kokonaisuuden.

15_Concepting-planning-design-process-In-Action-JRi-OAp

Kokonaisuus ja uusia metodeja

Työskentelymallimme edellyttää siis suurten paperien käyttöä (minimissään fläppitaulu, mieluummin 3-4 m pitkä paperi). Piirtämällä visualisointi on myös parhaaksi havaitsemamme työtapa esitystilanteissa. Ideaalitilanteessa laitamme seinälle 3-4 metrin pituisen paperin, johon saamme visualisoitua laajoja systeemisiä hankkeita yhteen kuvaan. Näin vastaanottajat ymmärtävät kokonaisuuden, eiväkä vain PPT-dioilla pilkottuja tylsiä osakokonaisuuksia. PowerPointia haittaa myös inflatorinen tekijä, sillä niitä tulee maailmassa noin 1,5 miljardia uutta ruutua per päivä.

Jos konseptoinnissa käyttää ns. white boardia, kukaan ei salissa näe mitään, koska piirtojälki on ohutta ja laimeata. Jäljelle jää vain sotkettu taulu ja siitä otettu valju digikuva. Mutta silloin kun käytämme paperia, voimme sävyttää kuvat grafiittikynillä, värittää paksuin huopakynin ja sommitella viestimme taiteellisin keinoin. Mikä parasta, jäljelle jää fyysinen teos, joka voidaan printata julisteeksi.

Olemme havainneet myös strategian laadinnassa, tuotteiden konseptoinnissa ja kokonaisuuksien visioinnissa suurpaperityöskentelyn olevan monin verroin parempaa kuin Post-It -suunnittelun ja get-together -tilaisuuksien ryhmätöiden. Pitää vain osata kaksi asiaa: substanssin kokonaisuus ja piirtäminen, joista yhdessä tulee suunnittelua.

Kun piirrämme suureen mittakaavaan, on se myös inhimillisesti suuri asia: esittäjän on osattava asiansa, hänen on samaan aikaan kerrottava sisältö ja piirrettävä kokonaisuus kerralla valmiiksi. Haluamme tällä metodilla tuoda viestintään takaisin hiukan stage-kredibiliteettiä ja sellaisia vetovoimatekijöitä, joita vain suuri mittakaava ja paperi mahdollistaa.

Lopuksi mallinnamme kokonaisuuden visualisoituna niin, että sisältö voidaan viestiä organisaatiolle, ja toteuttaa hanke. Koska konseptimme sisältävät aina suunnitelman-,  toteutusvaihtoehtoja ja johtamismallin, voidaan toimenpiteisiin ryhtyä heti. Näin esimerkiksi kaupunkia ei tarvitse kehittää postimerkkikaavoin ja pienin tilapäisin rakennustöin, vaan parhaillaan toteuttava kohde liittyy suurempaan Master Plan -kokonaisuuteen. Samoin uudenlaisen lukion yhteydessä se liitetään kaupungin alueen kaikkiin toimintoihin, taas suunniteltun kokonaisuuteen liittyen.

 

 

_____________________:____________________

 

Outi Alapekkala and Juhani Risku are working for the youth and humanity, in english, in french. innovation like game, camera movie, film are in action in social and societal solutions to iphone, android, windows and ICT. mikä on kuinka innovaatio

 

Mainokset